Kolejne miliony od Rządu RP przyznane dla Świętochłowic!
30-05-2022

Po raz kolejny potwierdza się, że warto było prowadzić rzetelną i wiarygodną politykę dla dobra miasta.

 
 

Ostatnie lata pokazały, że wcześniejsza dobra współpraca z Rządem RP i władzami województwa Śląskie. Pozytywna energia popłacała, dlatego dziś możemy zbierać jej efekty! Cieszę się, że dzięki długotrwałej pracy i staraniom grupy zaangażowanych w tę współpracę osób, w której od początku odnajduję swój udział, Miasto Świętochłowice zyska środki z rządowych funduszy na kolejne inwestycje: 25 mln zł na budowę hali na Skałce i prawie 5 mln zł na remonty czterech kamienic.

Z tego miejsca bardzo dziękuję za wspieranie Świętochłowic Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Panu Marszałkowi Jakubowi Chełstowskiemu oraz naszym śląskim parlamentarzystom. Mam wielką nadzieję, że władze miasta Świętochłowice właściwie wykorzystają ten potencjał a inwestycje rzeczywiście zostaną zrealizowane. Pamiętajmy, że mieszkańcy i ich potrzeby to największy priorytet.

Nawigacja

Adam Trzebinczyk