Prawo i Sprawiedliwość w Świętochłowicach zrywa współpracę z prezydentem miasta
23-01-2022

Oświadczenie o wycofaniu poparcia dla prezydenta Świętochłowic przez miejskie struktury Prawa i Sprawiedliwości w Świętochłowicach.

 
 

My, członkowie świętochłowickiego koła Prawo i Sprawiedliwość, w związku z odwołaniem Pana Adama Trzebinczyka z funkcji II zastępcy prezydenta Świętochłowic oświadczamy, że z dniem 19 stycznia 2022 roku wycofujemy swoje poparcie dla prezydenta Świętochłowic, Daniela Begera.

Zawieranie politycznych sojuszy wpisuje się w dobre praktyki samorządowych struktur. W naszej opinii, odwołanie Pana Adama Trzebinczyka nie zostało oparte o żadne racjonalne przesłanki, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt silnego dotychczasowego wsparcia struktur PiS Świętochłowice dla działalności samorządu naszego miasta, szczególnie zaś dotyczące pozyskiwania środków finansowych na inwestycje w Świętochłowicach.

Odwołanie wiceprezydenta reprezentującego w samorządzie Świętochłowic Prawo i Sprawiedliwość nie może zostać odebrane inaczej, niż zerwanie tego sojuszu i odstąpienie przez prezydenta od udzielanego mu wsparcia. W związku z tym, członkowie koła podjęli decyzję, jak wyżej.

 

Pis Świętochłowice

Nawigacja

Adam Trzebinczyk