Działalność społeczna i samorządowa - to od ponad trzynastu lat stanowi główne kierunki mojego zaangażowania. W tych działaniach skupiam się szczególnie na rozwiązywaniu problemów z zakresu bezpieczeństwa, zdrowia, polityki społecznej, czyli tych aspektów, które są najważniejsze dla mieszkańców Śląska.
Doświadczenie w tym zakresie zdobywałem m.in. pełniąc funkcję wiceprezydenta Świętochłowic, pełnomocnika ds. rozwoju Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu. Kontynuuję to do dziś jako dyrektor Szpitala Kolejkowego w Katowicach. Bliskie są mi także sprawy dotyczące rozwoju biznesu, prowadziłem przez wiele lat firmę rodzinną, która swoim zasięgiem obejmowała Chorzów i Świętochłowice, czyli miasta, z którymi od pokoleń jestem związany.
Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, gdzie ukończyłem studia magisterskie z audytu i bezpieczeństwa informacji oraz studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem i menadżer informacji z archiwizacją”. Edukację kontynuuję do dziś, zdobywając niezbędną do wykonywania zawodu coacha wiedzę.

Nawigacja

Adam Trzebinczyk